หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. มอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ น.ค.๓ ของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ ชิ้นที่ ๑๕ แก่สมาชิกนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์

รมว.พม. มอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ น.ค.๓ ของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ ชิ้นที่ ๑๕ แก่สมาชิกนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์