หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิด “พม. Land ดินแดนแห่งค่านิยม ๑๒ ประการ”

พม. จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิด “พม. Land ดินแดนแห่งค่านิยม ๑๒ ประการ”