หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการดำเนินงานให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

รมว.พม. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการดำเนินงานให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค