หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดการสัมมนา เรื่อง "เวทีฟังเสียงผู้หญิง ก่อนร่างรัฐธรรมนูญ"

พม. จัดการสัมมนา เรื่อง "เวทีฟังเสียงผู้หญิง ก่อนร่างรัฐธรรมนูญ"