หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม.เร่งช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม พร้อมขับเคลื่อนการจัดระเบียบคนขอทาน ในพื้นที่กรุงเทพฯ รอบที่ ๒

รมว.พม.เร่งช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม พร้อมขับเคลื่อนการจัดระเบียบคนขอทาน ในพื้นที่กรุงเทพฯ รอบที่ ๒