หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ประกาศเจตนารมณ์การสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อเด็ก เนื่องในโอกาสวันสิทธิเด็กสากล

รมว.พม. ประกาศเจตนารมณ์การสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อเด็ก เนื่องในโอกาสวันสิทธิเด็กสากล