หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เตรียมทบทวนและปรับปรุง พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๔๘๔ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ของขอทานในปัจจุบัน

พม. เตรียมทบทวนและปรับปรุง พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๔๘๔ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ของขอทานในปัจจุบัน