หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ผช.รมว.พม. กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับรัฐมนตรี เรื่อง "ความเสมอภาคทางเพศและการเสริมพลังสตรีแห่งเอเชียและแปซิฟิก"

ผช.รมว.พม. กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับรัฐมนตรี เรื่อง "ความเสมอภาคทางเพศและการเสริมพลังสตรีแห่งเอเชียและแปซิฟิก"