หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. กล่าวคำปราศรัยในพิธีเปิดการประชุม เรื่อง "ความเสมอภาคทางเพศและการเสริมพลังสตรีแห่งเอเชียและแปซิฟิก"

รมว.พม. กล่าวคำปราศรัยในพิธีเปิดการประชุม เรื่อง "ความเสมอภาคทางเพศและการเสริมพลังสตรีแห่งเอเชียและแปซิฟิก"