หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เตรียมปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ สร้างชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์ ที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

พม. เตรียมปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ สร้างชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์ ที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี