หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงาน อพม. เชิงรุก ปี ๒๕๕๘

พม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงาน อพม. เชิงรุก ปี ๒๕๕๘