หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และองค์การคนพิการ จัดงาน "เสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ "

พม. ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และองค์การคนพิการ จัดงาน "เสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ "