หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. หารือกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาความร่วมมือการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รมว.พม. หารือกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาความร่วมมือการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น