หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดการประชุมทำความเข้าใจเรื่องการจัดระเบียบเรือประมงและแรงงานประมง พม. จัดการประชุมทำความเข้าใจเรื่องการจัดระเบียบเรือประมงและแรงงานประมง

พม. จัดการประชุมทำความเข้าใจเรื่องการจัดระเบียบเรือประมงและแรงงานประมง พม. จัดการประชุมทำความเข้าใจเรื่องการจัดระเบียบเรือประมงและแรงงานประมง