หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดการประชุมเพื่อพิจารณารายงานประจำปี ๒๕๕๗ ผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

พม. จัดการประชุมเพื่อพิจารณารายงานประจำปี ๒๕๕๗ ผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย