หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

พม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม