หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปพม. หารือร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน

ปพม. หารือร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน