หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้อ “พลังสตรีไทย พลังสามัคคี...สู่สากล”

พม. ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้อ “พลังสตรีไทย พลังสามัคคี...สู่สากล”