หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดงาน "เวทีสื่อสารสาธารณะ...เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์"

พม. จัดงาน "เวทีสื่อสารสาธารณะ...เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์"