หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปพม. มอบนโยบายเรื่อง "ระบบติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัด"

ปพม. มอบนโยบายเรื่อง "ระบบติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัด"