หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

พม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม