หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปพม. เปิดการประชุมเด็กอาเซียน ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้อ “Voices of ASEAN Children”

ปพม. เปิดการประชุมเด็กอาเซียน ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้อ “Voices of ASEAN Children”