หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก่หัวหน้าสถานีตำรวจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รุ่นที่ ๓

พม. จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก่หัวหน้าสถานีตำรวจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รุ่นที่ ๓