หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประกวดสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประกวดสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท