หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดกิจกรรมวิชาการ ๒๐ ปี ครอบครัวไทย ครอบครัวโลก ภายใต้หัวข้อ “รักครอบครัวนี้ ๒๔ ชั่วโมง : Your Time…Your Family”

พม. จัดกิจกรรมวิชาการ ๒๐ ปี ครอบครัวไทย ครอบครัวโลก ภายใต้หัวข้อ “รักครอบครัวนี้ ๒๔ ชั่วโมง : Your Time…Your Family”