หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมกับสมาคมบัณฑิตสตรีฯ และภาคีเครือข่าย จัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "สตรีร่วมปฏิรูปประเทศไทย"

พม. ร่วมกับสมาคมบัณฑิตสตรีฯ และภาคีเครือข่าย จัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "สตรีร่วมปฏิรูปประเทศไทย"