หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยเคลื่อนที่การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ ประจำอำเภอเพื่อประชาผาสุก

พม. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยเคลื่อนที่การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ ประจำอำเภอเพื่อประชาผาสุก