หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. หารือกับเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ

รมว.พม. หารือกับเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ