หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดสัมมนาเรื่อง "เดินหน้า แลหลัง ๖ ปี กับการบังคับใช้กฎหมายความรุนแรงในครอบครัว ยุติได้จริงหรือ"

พม. ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดสัมมนาเรื่อง "เดินหน้า แลหลัง ๖ ปี กับการบังคับใช้กฎหมายความรุนแรงในครอบครัว ยุติได้จริงหรือ"