หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

พม. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย