หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้า จัดสัมมนา เรื่อง การจัดทำประชาพิจารณ์ ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR)

พม. ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้า จัดสัมมนา เรื่อง การจัดทำประชาพิจารณ์ ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR)