หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จับมือ ศอ.บต. จัดงาน "เทิดไท้องค์ราชัน องค์ราชินี มหกรรมสินค้าดี จากสตรีชายแดนใต้" นำผลิตภัณฑ์สตรีของดีจากชายแดนใต้ ๒๐๐ กว่าร้านค้า ขายคนกรุง

พม. จับมือ ศอ.บต. จัดงาน "เทิดไท้องค์ราชัน องค์ราชินี มหกรรมสินค้าดี จากสตรีชายแดนใต้" นำผลิตภัณฑ์สตรีของดีจากชายแดนใต้ ๒๐๐ กว่าร้านค้า ขายคนกรุง