หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านจิตอาสาและอาสาสมัคร ประจำปี ๒๕๕๖

พม. จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านจิตอาสาและอาสาสมัคร ประจำปี ๒๕๕๖