หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดการแถลงข่าว พิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ งานยกย่องเชิดชูเกียรติครอบครัว ชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันเด็ก เยาวชนอย่างยั่งยืน และมหกรรมเด็กและเยาวชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

พม. จัดการแถลงข่าว พิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ งานยกย่องเชิดชูเกียรติครอบครัว ชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันเด็ก เยาวชนอย่างยั่งยืน และมหกรรมเด็กและเยาวชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน