หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดอบรมหลักสูตร "ภูมิปัญญาผู้สูงวัยใจอาสา ร่วมพัฒนาสังคม"

พม. จัดอบรมหลักสูตร "ภูมิปัญญาผู้สูงวัยใจอาสา ร่วมพัฒนาสังคม"