หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดงานสัมมนาวิชาการด้านสตรีและครอบครัว "ความสมดุลของชีวิตและการทำงาน Work - Life Balance"

พม. จัดงานสัมมนาวิชาการด้านสตรีและครอบครัว "ความสมดุลของชีวิตและการทำงาน Work - Life Balance"