หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสวุฒิสภา

รมว.พม. ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสวุฒิสภา