หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ต้อนรับประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ และคณะ พร้อมหารือเรื่องการดำเนินงานของไทยในการจัดการปัญหาการค้ามนุษย์

พม. ต้อนรับประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ และคณะ พร้อมหารือเรื่องการดำเนินงานของไทยในการจัดการปัญหาการค้ามนุษย์