หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดงานแถลงข่าว การดำเนินงานโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปี ๒๕๕๖ และ การจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี ๒๕๕๖

พม. จัดงานแถลงข่าว การดำเนินงานโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปี ๒๕๕๖ และ การจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี ๒๕๕๖