อาเซียน (ASEAN) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ Ministry of Social Development and Human Security
   1   2 
หน้าหลัก >> ผลการดำเนินการ

ผลการดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน กองอาเซียน ปีพ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ (15 ก.ย. 2558)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พม. ด้านภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน (4 ก.ย. 2558)
อ่าน 1421 ครั้ง
การสัมมนาเสริมสร้างความรู้แนวทางการดำเนินงานรายสาขาภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (12 มิ.ย. 2558)
อ่าน 561 ครั้ง
โครงการสร้างความตระหนักรับรู้อาเซียนและความรู้สึกถึงการเป็นประชาคมของภาคประชาชน ประจำปี 2556 (22 พ.ค. 2558)
อ่าน 721 ครั้ง
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศ ปี 2556 (22 พ.ค. 2558)
อ่าน 564 ครั้ง
การจัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านอาเซียนประจำปี 2558 (22 พ.ค. 2558)
โครงการ JENESYS 2.0 (Social Cummunity) ณ ประเทศญี่ปุ่น (3 เม.ย. 2558)
อ่าน 1010 ครั้ง
สรุปผลโครงการจัดสัมมนาอบรมวิทยากร ASCC (9 ม.ค. 2558)
อ่าน 745 ครั้ง
สรุปผลโครงการการเตรียมความพร้อมของภาคประชาชน โดยการสร้างความตระหนักรู้และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน (9 ม.ค. 2558)
อ่าน 573 ครั้ง
สรุปผลโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในส่วนภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (9 ม.ค. 2558)
อ่าน 363 ครั้ง
ผลการดำเนินงานกองอาเซียน กันยายน ถึง ตุลาคม 2557 (27 ต.ค. 2557)
อ่าน 793 ครั้ง
ผลการดำเนินงานกองอาเซียน พฤษภาคม ถึง กันยายน 2557 (27 ต.ค. 2557)
อ่าน 893 ครั้ง
โครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีและต่อเด็กในอาเซียน จัดทำโดยผู้แทนประเทศไทยใน ACWC (27 ต.ค. 2557)
อ่าน 525 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (3 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 3530 ครั้ง
บทบาท และแผนการดำเนินงานของ พม. ในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (25 ส.ค. 2557)
อ่าน 9646 ครั้ง

หน้า : [1]

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100